میدانم نمیخوانی آخر تو که مرا دوست نداری

با اینکه دلگیرم از تو

ولی منتظر یک بهانه ام برای برگشتن
ارسال در تاريخ توسط یک نگاه

ایام فاطمیه رو به همه دوست داران اهل بیت تسلیت میگم


زمانه دن داریخمی شام ******** یتیبدی غم نهایه تهارسال در تاريخ توسط یک نگاه
آموختم که : زندگی سخت دشوار است – اما من از او سخت ترم !

آموختم که : فرصتها هیچگاه از بین نمیروند – بلکه شخص دیگری
فرصت از دست رفته را تصاحب میکند !

آموختم که : چشم پوشی از حقایق- واقعیت آنها را تغیر نمیدهد !

آموختم که : تنها کسی که مرا در زندگی شاد میکند- کسی است که
به من میگوید : تو مرا شاد کردی !

آموختم که : مهربان بودن بسیار مهم تر از جنگجو بودن است !

آموختم که : خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید !

پس من نمیتوانم همه چیز را دریک روزبدست آورم !

آموختم که در زندگی تنها این غم هایم نیست که باید شریکی برای آن بیابم ،

بلکه شادی هایم را نیز باید با شریک غمهایم قسمت کنم

  وبالاخره آموختم که :

سکوت, قدرت بی انتهاست ، عشقِ نا پیداست ، هستی نا آشناست و دیدن بی انتهاست...

اون قسمت که آبی رنگش کردم خیلی دوست دارمارسال در تاريخ توسط یک نگاه
تنها که میشوی کم کم غم تمام وجودت را میگیرد ، نیرومند تر از تنهایی در تخریب فکر ، اندیشه ، روحیه ،

انسانیت ، باورها ، همه چیزهای خوبی که میشناسی ندیده ام به عمرم

تنها که میشوی یک مدت احساس خوبی داری ، از شلوغی ها به دوری ، احساس آرامش میکنی ، ولی

زیاد طول نمیکشد ، میفهمی که تو برای تنهایی آفریده نشده ای

میفهمی که تنها بودن کار تو نیست ،

تنها که میشوی ، دوست داری یکی بیاید کنارت و بنشیند ، و به حرفهایی که مدت ها به کسی نگفته ای گوش بدهد ، 

تنها که میشوی دوست داری کسی بیاید و کنارت بنشیند ، و حرفهایی را بزند که مدت ها دوست داشتی بشنوی

تنها که میشوی ساده میشوی ، فکر میکنی همه مثل خودت تنها هستند ،

تنها که میشوی سکوت را  دوست داری ، و عاشق خواندن نگاه هایی ،

تنها که میشوی در اوج بزرگی کوچک میشوی

تنها که میشوی برای دیگران خوش آیند نیستی دیگر

میدانی درد چیست ، درد تنهایی نیست ، درد را وقتی حس میکنی که در تنهایی باشی ، و وقتی بخواهی

خود را نجات دهی تازه میفهمی دستانت بسته هستند ، تازه میفهمی آنقدر در تنهایی خود سکوت کرده ای

که دیگر کار از کار گذشته ، تازه میفهمی برای آمدن به دنیای شلوغ  معیار بودنت خودت نیستی ، معیار ها

بسیار فرق میکند با آنچه تو می پنداشتی ، تازه میفهمی چقدر تنهایی ،

اما تنهایی دوست دارم بگویم میخواهم تنهایت بگذارم ، تا ببینم آن تنهایی ها که در تنهایی به من تنها تحمیل

کردی ،تا کجا میتوانی تنهایی تحمل کنی 

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است
ارسال در تاريخ توسط یک نگاه

خدایا کمکم کن ، مثل همیشه که مستحق کمک کردن نبودم و تو کمکم کردی

مثل همیشه که استحقاق نداشتم و لی تو سفره  کرمت را بر من گستردی
ارسال در تاريخ توسط یک نگاه
اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.
ارسال در تاريخ توسط یک نگاه
در جواب نظر لطف یکی از دوستان

از نامم چه پرسی ، که نامم خبر از نشانم نمیدهد ، در این دنیای بزرگ قشنگ کوچک زاده شدم ، مسافری بودم ، راه را گزیدم ، پیاده بودم ولی کوله بارم  پر از امید ، رفتم ، رفتم و رفتم ، نه بهتر است بگویم آمدم ، آمدم و آمدم ...

اکنون کمی خسته ام ، نشسته ام همین کنار ، همین کنار را میگویم ، کجا را نگاه میکنی ، مگر این دنیا چقدر بزرگ است که دور دست را نگاه میکنی ، کنارم درخت آرزوهایم را کاشته ام ، جوان است ولی بزرگ میشود روزی ، برگ میدهد ، میوده میدهد روزی ، درخت را که پیدا کردی ، آنجا هستم ، تکیه زده ام به درخت آرزو ، بیخیال ، این جا هم ماندنی نیستم ، مسافرم ، درست مثل خودت .....

_________________________________________________________

دوست خوبم که نظر داده بودی ، خیلی خوشحال شدم از نظر قشنگت ، انگار ما از من هم بی نشان تر عمل کردید ، نه وبسایتی ، نه ایمیلی ؟ حداقل یه نشونی از خودتون میذاشتید!!!!!!!

منتظر نظرات قشنگت هستم

_____________________________

شما به هزار گونه خوبید...ارسال در تاريخ توسط یک نگاه

خدایا همیشه کمکم کردی

این بارم کمکم میکنی خدا ؟
ارسال در تاريخ توسط یک نگاه
خداییش حیفم اومد تویه ماه به این خوبی باشیم ، تولد پیغمبر اسلام حضرت محمد (ص)

اونوقت تیتراژ ابتدایی برنامه سمت خدا رو نذارم رویه وبم

عاشق بیت اول این شعرم

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن

یک امشبی با من بمان ، با من سحر کنارسال در تاريخ توسط یک نگاه

چه سخت میشود زندگی کرد در حالی که ذهنت را خودت بسته ای و زبانت را دیگران ، نه خبری از تصمیم های جدی و درست هست و نه بویی از حرفهای دل ، آنچه هست دلتنگیست و تردید و تنهایی و تکرار و تکرار و...
ارسال در تاريخ توسط یک نگاه

ابزار رایگان وبلاگ